KEHOP-5.2.2-16-2016-00044

Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kedvezményezett:

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.)

Alföldi Agrárszakképzési Centrum


Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság


Fejlesztéssel érintett intézmény

Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 5331 Kenderes, Szent István út 27.

A projekt kezdő időpontja: 2020.04.22.

A projekt befejezésének időpontja: 2021.07.16.

A támogatás összege: 178 377 106 Forint

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 67,85 tonna/év


A projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett ingatlan Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezi (Szent István út 27.; hrsz.: 0866), melynek használója az Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.

A fejlesztéssel érintett épületek 1965 és 2005 között épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruk megfelelő építészeti színvonalán készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így jelentős hőveszteséggel működnek, állaguk folyamatosan romlik.

A kivitelezés keretében megvalósul a homlokzati nyílászárók cseréje 74,1 m2-en, a padlás utólagos hőszigetelése 213, 65 m2-en, a homlokzat utólagos hőszigetelése 210 m2-en, egyúttal megvalósul az épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése, mely tartalmaz 14 db radiátor cserét, 38 Fan-coil beépítését és 20 db termoszszelep cserét. Továbbá kialakításra került egy napelemes rendszer, melynek teljesítménye 330 Wp 151 db napelem, valamint egy hőszivattyú beépítése melynek teljesítménye 60 kW.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósult meg - a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, és a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

A fejlesztés eredményeként 598,9880 GJ/év a projekt által elért javulás az energiahatékonyság terén, valamint 67,85 t/év csökkentés mutatkozik az ÜHG kibocsátás tekintetében.