GINOP-6.2.7-20-2021-00028

Kedvezményezett: Alföldi Agrárszakképzési Centrum 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a-6/a.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00028
Projekt címe: „Az Alföld digitális mezőgazdaságát és innovációs aktivitását támogató ágazati képzőközpont létrehozása”
Beruházási helyszín: 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a-6/a.
Elnyert támogatási összeg: 205 509 698 Ft,-
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási kérelem benyújtásának időpontja: 2021.01.29.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.01.14.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. 09.01.
A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdete: 2020.06.01.
Támogatási döntés: 2021.06.07.
Szerződéskötés időpontja: 2021.10.15.
Ágazati képzőközpont workshop: 2021.10.15.
(Helyszín:6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a-6/a.)
A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.31.
Projekt pénzügyi elszámolás benyújtásának legkésőbbi időpontja: 2023.11.30.

Előzmény:

A Pénzügyminisztérium által kiírásra került GINOP-6.2.7-20 kódszámú, ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA című felhívásra Alföldi Agrárszakképzési Centrum 2021. év január hónap 29. napján „Az Alföld digitális mezőgazdaságát és innovációs aktivitását támogató ágazati képzőközpont létrehozása” projektcímmel támogatási kérelmet nyújtott be. A fenti kérelmet az Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője GINOP-6.2.7-20-2021-00028 azonosító számon 2021.év 06. hónap 07. napján jóváhagyta és 205 509 698 Ft,- támogatásban részesítette, 100%-os támogatási intenzitás mellett.


Fejlesztés bemutatása:

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (továbbiakban: AASzC) az integrált magyar mezőgazdasági középfokú oktatási tevékenységén keresztül, a magyar mezőgazdaság és vidék megújulásának egyik záloga. Jól képzett és hatékony bázist szolgáltat az agrár-, és élelmiszeripari felsőoktatás számára. Jelenleg a széttöredezett rendszerben sok középfokú, intézmény kínál kis létszámú analóg képzéseket. Az új Ágazati Képzőközpont modellváltást, mérföldkövet jelenthez az új struktúra kialakítására a benne résztvevő tanulók/intézményeknek/partnereknek részére. A középfokú, magasan képzett agrár,- és élelmiszeripari szakemberek a vidéki élet bástyái lehetnek. Pénzügyminisztérium által kiírásra került GINOP-6.2.7-20 kódszámú, ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA című felhívásra Alföldi Agrárszakképzési Centrum 2021. év január hónap 29. napján „Az Alföld digitális mezőgazdaságát és innovációs aktivitását támogató ágazati képzőközpont létrehozása” projektcímmel támogatási kérelmet nyújtott be. A fenti kérelmet az Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője GINOP-6.2.7-20-2021-00028 azonosító számon 2021.év 06. hónap 07. napján jóváhagyta és 205 509 698 Ft,- támogatásban részesítette, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A fejlesztés 6640 Csongrád, Kis-Tisza u 6/a (belterület 4928/2 hrsz.) és 6640 Csongrád, Kis-Tisza u 4/a (belterület 4929/5 hrsz ingatlanok bővítésében/felújításában a hozzájuk csatlakozó infrastruktúra modernizációjában nyilvánul meg. Az építési beruházáson túl a középfokú agrárképzés digitalizációját és innovációját szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzését ebből a forrásból kívánja biztosítani a Kedvezményezett Alföldi Agrárszakképzési Centrum.


Várható eredmények: Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum és partnerei által létrehozott Ágazati Képzőközpont a vállalati kapcsolatok erősítését, az intézmények hatékony és gazdaságos fenntartását, a szakképzési rendszer infrastruktúrájának fejlesztését egyaránt szolgálja. Az új ágazati képzőközpontokban korszerűen felszerelt iskolai tanműhelyekben, megfelelő infrastruktúrával, jól képzett szakemberekkel készítik fel a tanulókat a kkv-knál való sikeres és eredményes munkára. A létrehozni kívánt új Ágazati Képzőközpont elsősorban a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs és oktatási feladatok anyag és eszköz ellátottságára a képzés szervezésére és lebonyolítására fókuszál.


Folyamatos ütemben, jól halad az Alföldi Agrár Ágazati Képzőközpont létrehozása Csongrádon.
A Képzőközpont célja a korszerű és magas minőségű duális képzés biztosítása a szakképzésben résztvevő tanulóknak.

Szakmai előrehaladás

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (továbbiakban: AASzC) az integrált magyar mezőgazdasági középfokú oktatási tevékenységén keresztül, a magyar mezőgazdaság és vidék megújulásának egyik záloga. Jól képzett és hatékony bázist szolgáltat az agrár-, és élelmiszeripari felsőoktatás számára.. Az új Ágazati Képzőközpont modellváltást, mérföldkövet jelenthez az új struktúra kialakítására a benne résztvevő tanulók/intézményeknek/partnereknek részére. A középfokú, magasan képzett agrár,- és élelmiszeripari szakemberek a vidéki élet bástyái lehetnek. Pénzügyminisztérium által kiírásra került GINOP-6.2.7-20 kódszámú, ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRÁRA című felhívásra Alföldi Agrárszakképzési Centrum 2021. év január hónap 29. napján „Az Alföld digitális mezőgazdaságát és innovációs aktivitását támogató ágazati képzőközpont létrehozása” projektcímmel támogatási kérelmet nyújtott be. A fenti kérelmet az Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője GINOP-6.2.7-20-2021-00028 azonosító számon 2021. év 06. hónap 07. napján jóváhagyta és 205 509 698 Ft,- támogatásban részesítette, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A fejlesztés 6640 Csongrád, Kis-Tisza u 6/a (belterület 4928/2 hrsz) és 6640 Csongrád, Kis-Tisza u 4/a (belterület 4929/5 hrsz) fekvő ingatlan bővítésében, felújításában, modernizációjában nyilvánult meg. Az építési beruházáson túl a középfokú agrárképzés digitalizációját és innovációját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésre kerültek.

Alföldi Agrárszakképzési Centrum elért eredményei: Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum és partnerei által létrehozott Alföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalati kapcsolatok erősítését, az intézmények hatékony és gazdaságos fenntartását, a szakképzési rendszer infrastruktúrájának fejlesztését egyaránt szolgálja. Az új ágazati képzőközpontban, képzett szakemberek készítik fel a tanulókat a kis,- és közepes vállalkozásokkal (KKV) való sikeres és eredményes munkára. A létrehozott új Ágazati Képzőközpont elsősorban a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs és oktatási feladatok anyag és eszköz ellátottságára a képzés szervezésére és lebonyolítására fókuszál.

Alföldi Agrárszakképzési Centrum ezen túl eleget tett monitoring vállalásinak is, miszerint tananyagok alkalmazását célzó képzéseken a képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma elérte, sőt meghaladta a 115 főt. A nyilvánosságnak való megfelelés eredményeképpen az Alföldi Agrárszakképzési Centrum a fenti támogatással kapcsolatos információkat/történéseket folyamatosan honlapján publikálja / kommunikálja (https://www.aaszc.hu/).

Az „Alföld digitális mezőgazdaságát és innovációs aktivitását támogató ágazati képzőközpont létrehozása” című GINOP-6.2.7-20-2021-00028 azonosító számú projekt 2023.10.31. napján befejeződött, megvalósult.

A projekt záró konferencia időpontja: 2023. október 26.