GINOP-6.2.3-17-2017-00022

Kedvezményezett: Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Projekt címe: A szakképző intézmények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében
A szerződött támogatás összege: 444.619.188,- Ft, a projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósult meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.
A támogatás mértéke: 100%

A projket tartalmának bemutatása:

A pályázat keretein belül elsődleges cél csökkenteni az iskolai lemorzsolódás, a végzettséggel nem rendelkező iskolaelhagyók arányát. Ugyanakkor növelni a megfelelő kompetenciákkal rendelkező, termelésben, gazdasági életben aktívan, hasznosan részt venni képes humánerőforrás arányát.


Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása: a 9. osztályos tanulók év eleji készségfelmérése és az egyedi fejlesztés mérése, az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakítása, az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok működtetése, a tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer alkalmazása, integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek (egy osztályban tanító munkatársak felkészülése a 9. beszoktatásra).

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek: mentálhigiénés tevékenységek, mentorálás.

Tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára: jövőkép program (tehetségprogram), pályaválasztási tanácsadás.

A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezése és megvalósítása: Mezgés nap, Élelmezési Világnap, Egészségnap.

További dokumentumok:

A projekt befejezési dátuma: 2021.09.30.
A projket azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00022