KEHOP-5.2.2-16-2017-00119

Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai

Kedvezményezett:

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.)

Alföldi Agrárszakképzési Centrum


Közreműködő szervezet:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóság


Fejlesztéssel érintett intézmények

Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 6640 Csongrád, Szentesi út 2/a.

A projekt kezdő időpontja: 2020.07.23.

A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2021.11.24.

A támogatás összege: 264 263 769 Forint

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 126,63 tonna/év


A projekt tartalma

Az Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületszerkezete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, azonban nem tesz eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a külső nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, a külső határoló fal- és zárófödémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési- és hűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményeinek való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg - a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával, az Alföldi Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00119 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.