Szabályzatok:

Centrum szabályzatok:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 1.sz.módosítással egységes szerkezetben

Ajándékok, meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat

Alapító okirat

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum épületeibe történő be- és kilépés, valamint tartózkodás rendje

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 1.számú módosítása

Ágazati alapvizsga vizsgaszabályzat 1.sz. módosítás

Belső ellenőrzési kézikönyv 2022.

Belső Kontroll kézikönyv

Belső visszaélés-bejelentési rendszer Alföldi ASzC 8-1 2023

Beszerzési szabályzat 2.számú módosított egységes szerkezetben

Bélyegző használati Szabályzat

Bélyegző használati szabályzat 1.sz.mód 2021

Bizonylati szabályzat és album 2021.

Bizonylati szabályzat és album 1.sz kiegészítése

Cafetéria szabályzat 2.sz. módosítás

Cafetéria szabályzat 2.sz. módosítás 1.sz. kiegészítés

Eljárásrend az Alföldi Agrárszakképzési Centrum szervezeti egységeinél történő munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséről

Eljárásrend az intézményben dolgozók vagyonnyil. tételi kötelezettségének teljesítéséhez

Esélyegyenlőségi terv 2021.

Esélyegyenlőségi terv 1.számú kiegészítése

Eszközök és források értékelésének szabályzata 2021.

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata módosított

Etikai kodex

Élelmezési szabályzat

Élelmezési szabályzat 1.számú kiegészítése

Gazdasági szervezet Ügyrendje 2021.

Gazdasági szervezet Ügyrendje 2021. 1.számú módosítás 1.számú kiegészítése

Gazdálkodási stratégia és szabályzat 2021

Gépjárműhasználati szabályzat

Informatikai Biztonsági Szabályzat 8-26_2022 1. sz. módosított

Integrált kockázatkezelési szabályzat 2022

Integrált kockázatkezelési szabályzat 2022. 1.számú kiegészítése

Iratkezelési és iratvédelmi szabályzat 1.sz.módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

Kiküldetési szabályzat

Kiküldetési szabályzat 1.sz. módosítása

Kiküldetési szabályzat 2.sz. módosítása

Kötelezettségváll_szabályzat_2_mód_2023_dec

Közbeszerzési szabályzat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Közbeszerzési terv 2021.

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2023.

Közérdekű adatok megismerésének rendje

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat 1.számú módosítása

Munka-, formaruha szabályzat

Munkavédelmi szabályzata

Munkábajárás költségtérítésének szabályzata 1. számú módosítás egységes szerkezetben

Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat

NKF-510 gépjárműhasználat

Otthoni munkavégzés szabályzata

Önköltségszámítási szabályzat 2021.

Panaszkezelési Szabályzat

Pénzkezelési sz. 2. sz.módosított

Reprezentációs kiadások szabályzata

Sajtókapcsolati és Kommunikációs Szabályzat

Selejtezési és hasznosítási szabályzat módosított

Számlarend 1.számú módosítása

Számviteli politika 2021.

Szervezeti integritást sértő eljárások kezelésének rendje

SZMSZ

Telefonhasználati szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Utasítás ágazati alapvizsga kapcsán elszámolható díjazásról

Ügyrend

Ügyrend 1.számú módosítás 1.számú kiegészítése

Vagyongazdálkodási szabályzat

Centrum archív:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

Ágazati alapvizsga vizsgaszabályzat

Beszerzési szabályzat

Beszerzési Szabályzat 1. számú módosítása

Beszerzési Szabályzat 1. számú módosítása 1. számú kiegészítése

Beszerzési szabályzat 2021. 1. számú módosítás 3. számú kiegészítése

Bizonylati szabályzat 2020

Cafeteria szabályzat

Cafetéria Szabályzat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

Gazdasági Ügyrend 2020.

Gépjárműhasználati szabályzat

Gépjárműhasználati szabályzat 1. számú módosítása

Informatikai biztonsági szabályzat 8-4_2022

Iratkezelési és iratvédelmi szabályzat

Kötelezettségvállalás,ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzata

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzat 1.számú módosított szabályzat

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzat 1. számú módosított szabályzat 1.számú kiegészítése

Közbeszerzési szabályzat

Munkábajárás költségtérítésének szabályzata

Otthoni munkavégzés szabályzata.pdf

Önköltségszámítás 2020

Pénzkezelési szabályzat 2020.

Pénzkezelési Szabályzat 2021.

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 1. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 2. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 3. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 4. számú kiegészítése

Selejtezési szabályzat

Számlarend 2020

Számviteli politika 2020.

Ügyrend