Szabályzatok:

Centrum szabályzatok:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Ajándékok, meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat

Alapító okirat

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 1.számú módosítása

Ágazati alapvizsga vizsgaszabályzat

Belső ellenőrzési kézikönyv 2022.

Belső Kontroll kézikönyv

Beszerzési szabályzat 1.sz. módosítása

Beszerzési szabályzat 1.számú módosítás 1.számú kiegészítése

Beszerzési szabályzat 2021. 1.számú mód 3.sz.kieg.

Bélyegző használati szabályzat 1.sz.mód 2021

Bizonylati szabályzat és album 2021.

Bizonylati szabályzat és album 1.sz kiegészítése

Cafetéria szabályzat (módosítása egységes szerkezetben)

Ügyrend

Eljárásrend az intézményben dolgozók vagyonnyil. tételi kötelezettségének teljesítéséhez

Esélyegyenlőségi terv 2021.

Eszközök és források értékelésének szabályzata 2021.

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata módosított

Etikai kodex

Élelmezési szabályzat

Gazdasági szervezet Ügyrendje 2021.

Gazdálkodási stratégia és szabályzat 2021

Gépjárműhasználati szabályzat

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Integrált kockázatkezelési szabályzat 2022

Iratkezelési és iratvédelmi szabályzat 1.sz.módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

Kiküldetési szabályzat

Kiküldetési szabályzat 1.sz. módosítása

Kötváll, ellenjegyz, utalványozás, érvényesítés 1.számú módosított szabályzat

Közbeszerzési szabályzat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Közbeszerzési terv 2021.

Közbeszerzési terv 2022.

Közérdekű adatok megismerésének rendje

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat 1.számú módosítása

Munkavédelmi szabályzat

Munkábajárás költségtérítésének szabályzata

NKF-510 gépjárműhasználat

Otthoni munkavégzés szabályzata

Önköltségszámítási szabályzat 2021.

Panaszkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat 2021.

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 1. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 2. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 3. számú kiegészítése

Reprezentációs kiadások szabályzata

Selejtezési és hasznosítási szabályzat módosított

Számlarend 1.számú módosítása

Számviteli politika 2021.

Szervezeti integritást sértő eljárások kezelésének rendje

SZMSZ

Telefonhasználati szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vagyongazdálkodási szabályzat

Oldalak: Projektek: